Photos of the tournament ... mostly of Eurobasket ... Thanks to Christina ...